Varför vi?

Varför vi?

 Erfarna och skickliga specialister


Alla våra anställda är proffs och specialister med höga kvalifikationer. Våra omfattande kunskaper i tillverkning och montering av lämpliga grindar/dörrar, rulljalusier och insektsskärmar gör det möjligt för oss att genomföra komplicerade och storskaliga projekt. Och för att garantera att vi alltid är ajour, ordnar vi regelbunden utbildning för att förbättra våra anställdas färdigheter och kunskaper. 

  Kvalitetsmaterial


Vi är måna om vårt goda rykte och fastställer strikta normer – och gör allt för att uppnå dem. Vi samarbetar med tillförlitliga, globalt erkända och pålitliga materialtillverkare, som har bevisat sin förmåga att tillhandhålla hög kvalitet genom åren, till exempel Teckentrup, FlexiForce, Marantec, Beninca, Sapa, Alutex, Nexer, Isotra, Selt.  Genom att använda de bästa materialen gör vi produkter av högre kvalitet och garanterar kvaliteten på vårt eget arbete.

Säkerhet


Våra produkter är CE-märkta, vilket certifierar att produkten uppfyller de säkerhets-, hälso- och miljöskyddskrav för produkter som anges i de nyaste EU-direktiven. Garage- och industridörrkonstruktion ernas kvalitet och säkerhet har dessutom testats av RISE - Research Institutes of Sweden. De uppfyller kraven i den europeiska standarden 13241-1. 

 Utomordentlig service


Vi har imponerat påvåra kunder och förtjänat deras tacksamhet tack vare vår ärliga, öppna och omsorgsfulla utvärdering, vårt val och genomförande av kvalitetslösningar. Vi strävar till att alltid de våra kunder professionell och vänlig service.

 Individuell approach till varje kund


Vi lyssnar på dina önskemål och diskuterar valmöjligheterna för att komam fram till de lämpligaste lösningarna för grindar/dörrar, rulljalusier och insektsskärmar i ditt hem, ditt kontor, en offentlig byggnad eller andra särskilda behov.

 Fullservice


Köp vilken som helst produkt från oss och få full service, från råd vad gäller att välja den specifika produkten och monteringsdetaljer till tekniskt stöd och garantiservice.

 Omsorg om miljön och allmänheten


Vi anser att omsorg om  miljön är en förpliktelse för varje samhälleligt ansvarsfullt företag, så vi försöker utföra allt tillverkningsarbete på ett miljövänligt sätt. I tillverkningsprocessen ger vi företräde åt vattenbaserade miljövänliga målarfärger, vi sorterar avfall och understöder inte ineffektiv användning av resurser. Vår tillväxt har gjort det möjligt för oss att anslå medel för att stöda offentliga och samhälleliga aktiviteter varje år.